NIEUWS VOOR SCHIPPERS

Pastoraat voor de binnenvaart nieuwsbrief 4 Kerstfeest 2020

De Werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met twee predikanten en vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot zowel in Nederland als daarbuiten. Het pastoraat is beschikbaar voor alle varende ongeacht hun levensovertuiging.
De werkgroep verricht haar werkzaamheden namens de Protestantse Kerk in Nederland en is een onderdeel van de dienstenorganisatie van deze kerk.
Ze laat zich niet hinderen door tijd, afstand en grenzen. Ze biedt een thuisgemeente waar de schipper zich thuis voelt in Duisburg, Mannheim en Rotterdam. Ze organiseert enkele keren per jaar bezinningsweekenden. Ze doet dit met de inzet van 2 predikanten (Dirk Meijvogel en Louis Kruger) en vrijwillige medewerkers.

Met “Het Contact” heeft ze haar eigen blad. Daarnaast publiceert zij regelmatig in de Scheepvaartkrant.

De kerkzaal aan de Dr. Hammacherstrasse, Duisburg Ruhrort in coronatijd.
Ook met onderlinge afstand kunnen we de diensten houden.
Gelukkig is er van Gods kant geen afstand naar ons toe!

U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand, tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand, tussen U en mij(Eline Bakker)

Kalender Kerkdiensten
Samenkomsten in Duisburg en Mannheim: Tot nader bericht gecanceld.

Vanaf 7 Juni is het weer mogelijk om met een beperkt aantal kerkgangers de diensten in de Koningskerk bij te wonen.
Vooraf dient u zich aan te melden.
Klik hier.
Alle diensten zullen vooralsnog ook als livestream worden uitgezonden.

06-12-2020
Koningskerk: Ds. Louis Kruger
13-12-2020
Koningskerk: Ds. Pieter de Jong
20-12-2020
Koningskerk: Vincent, Regardt, Pieter
24-12-2020
Koningskerk: Ds. Louis Kruger
Kerstnachtdienst, aanvang 21.00 uur
25-12-2020
Koningskerk: Ds. Louis Kruger
1e Kerstdag
27-12-2020
Koningskerk: Ds. Bram Krol
31-12-2020
Koningskerk: Ds. Louis Kruger
Oudjaarsdag, aanvang: 19.30 uur
*Belangrijk nieuws*
Vanwege het hoge aantal besmettingen met Covid19 en alle maatregelen die Duitsland en Nederland hebben ingesteld hebben wij besloten dat het beter is dat alle diensten in Duisburg en Mannheim niet door gaan tot nader bericht.We leggen dit alles in Gods handen.Houdt u deze website goed in de gaten voor de actuele stand van zaken. Ook op onze Facebook pagina kunt u terecht:
https://www.facebook.com/Binnenvaartpastoraat/