ENKELE KERSTGEDICHTEN

NOG STEEDS

Het teken gesteld, maar nog steeds een wereld vol haat en geweld.

De vredevorst, maar nog steeds een wereld vol honger en dorst.

Het Woord werd vlees, maar nog steeds een wereld waar je het ergste vreest.

De mensenzoon, maar nog steeds een wereld waar geen liefde woont –

o God sta ons bij, nog steeds deze wereld, geen leven hebben wij.

O God die bevrijdt, nog steeds deze wereld, waar blijft uw Rijk?

Hans Bouma – ‘Dus ik besta’

HET KERSTLICHT

De vlam wil maar niet doven ook al is de situatie om te snijden! Haat van de religie, het geloven….Steeds weer wachten op betere tijden!

‘Laat mij niet uitgaan, en blijf als naasten bij elkaar’. Laten wij voor een ieder klaarstaan. Samen zijn wij sterk in tijden van nood en gevaar.

Het lichtje blijft maar schijnen, ieder jaar zien wij het weer! Ook al is er oorlog en ruzie in zoveel landen, het lampje wil meer sfeer…!

Dus lichtje…alsjeblieft blijf branden! Geef hoop aan zovelen. Laat de haat toch standen en meer de liefde delen!

KOM

Aanbid het kind dat je in Bethlehem vindt

maar niet te lang, het kind wordt een man.

Een man die doet wat niemand doet:

vervult het grote gebod, is Adam, partner van God.

Aanbidt het kind dat je in Bethlehem vindt

en draai je om – de opgestane Heer zegt

kom.

Wie een kerstgedicht wil plaatsen, stuurt het verzoek naar de.hanen@hetnet.nl