Gereformeerde Kerk (PKN)

Hieronder staan de diensten die rond Kerst en Oud & Nieuw gehouden worden in de Gereformeerde Kerk, Middeldiepstraat (6) – hoek Oranjestraat. Vanwege het corona virus gelden er beperkingen. Kijk vooraf voor meer informatie op de website, www.gksliedrecht.nl

De diensten kunnen ook online gevolgd worden via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 20 december (4e advent – 09.30 uur) – ds. J.M. Aarnoudse en om 19.00 uur een Kerst Sing-in dienst m.m.v. ds. Alexander Veerman en een gelegenheidsband.

Donderdag 24 december kunnen de kinderen van 12.00 – 20.00 uur deelnemen aan een kinder-kerst-speurtocht. Kijk voor nadere informatie op de website.

Donderdag 24 december wordt er om 20.30 uur een gezamenlijke kerstnachtdienst gehouden in de Grote Kerk m.m.v. ds. Alexander Veerman (liturg – GK) en Ad den Besten (voorganger – HG). Het thema is: ‘Dichtbij het licht’.

Donderdag 24 december wordt er om 22.30 uur een gezamenlijke kerstnachtdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk m.m.v. ds. Alexander Veerman (voorganger – GK), Ad den Besten (liturg – HG) en een gelegenheidsband. Ook hier is het thema: ‘Dichtbij het licht’.

Via het schilderij van Rembrandt ‘de terugkeer van de verloren zoon’, wordt gekeken naar de betekenis van de geboorte van Jezus voor ons eigen leven. In beide vieringen valt er muzikaal veel te beleven.

Vrijdag 25 december (1e kerstdag – 09.30 uur) wordt er een dienst gehouden met ds. Alexander Veerman.

 

Zondag 27 december (09.30 uur) wordt er een dienst gehouden m.m.v. ds. Esther Veerman en om 19.00 uur een TOP-2000 dienst m.m.v. ds. Alexander Veerman en de Band 4Tune.

Donderdag 31 december (oudejaarsavond – 19.30 uur) wordt er een dienst gehouden m.m.v. ds. Alexander Veerman.

Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag – 11.00 uur) wordt er een dienst gehouden m.m.v. Gerard de Haan.

Project “De Herberg”                                                                                                          (vanwege corona maatregelen moest dit project worden beëindigd)