Evangelische Christengemeente Rehoboth

Wij denken met Kerst aan: ‘heden is voor u geboren de Zaligmaker…Hij is Christus, de Heere (Lukas 2 : 11). Maar omdat ‘komt allen tezamen, jubelend…’ vanwege corona nu niet mogelijk is, hopen we de kerstviering dit jaar online te verzorgen door middel van een live uitzending via onze website: http://rehobothsliedrecht.nl/live.php.

Aanvang DV 25 december om 10.00 uur (de live uitzending begint iets eerder). Er wordt een mooie viering voorbereid met o.a. muziek, het lezen van het kerstevangelie, een overdenking en een vrije vertelling. Van harte aanbevolen voor jong en oud!