Christelijke Gereformeerde Kerk ‘Eben-Haezer’

In de Christelijke Gereformeerde ‘Eben-Haëzerkerk’ aan de Middeldiepstraat 31 worden rond Kerst en Oud & Nieuw diensten gehouden.  De aanvangstijden van deze diensten en andere relevante informatie kunt u vinden op de website: www.cgksliedrecht-eh.nl

Weet u welkom!