‘IN EEN ANDER LICHT’

In een ánder licht …

Er komt een spannende tijd aan. Er is namelijk iets gebeurd waarvan we nauwelijks de impact kunnen vermoeden. Misschien begint het ons soms te dagen wat er gebeurd is en wat daar de betekenis van is. In mijn ogen is het de meest ingrijpende revolutie ooit. Het is zo ingrijpend dat het zelfs onze tíjd is gaan bepalen. Er is een tijd vóór en een tijd ná de geboorte van Christus. Precies…. Kerst.

We móeten het wel elk jaar vieren om opnieuw stil te staan bij de diepte en de veranderende kracht van de geboorte van Jezus – en de betekenis van deze geboorte voor ons eigen leven. Kerst plaatst de hele geschiedenis in een ander licht!

“De geboorte van Jezus zet machtsverhoudingen op zijn kop,” zingt Maria. Door Jezus vervagen verschillen, doet huidskleur er niet toe, wordt de maatschappelijke orde herzien en worden door mensen gemaakte grenzen doorbroken. “We zijn één in Christus,” roept Paulus ons toe. Onze kijk op de wereld verandert.

De geboorte van Jezus plaatst ook óns leven in een ander licht. Wat kunnen we moe worden van wat moet. Wat kunnen we eenzaam zijn door wat we met ons meedragen. Wat kunnen we ons van binnen leeg voelen. En elke ochtend zetten we het masker op dat in de samenleving het beste past. Wat het ons ook kost.

Met Kerst klinkt een ander verhaal. Een tegenverhaal. Het verhaal van hoop: een lichtstraal uit de toekomst die ons heden in een ander licht zet. Wat dat betekent? Bezoek één of meerdere van onze diensten, of luister ze thuis mee.

In ieder geval wens ik u/jou namens de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht (PKN) fijne feestdagen toe, hoopvol licht en dragende kracht.

Ds. Alexander Veerman, predikant                                                                                      06 83663420