BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN ROND KERST EN OUD & NIEUW

In Sliedrecht worden door verschillende geloofsgemeenschappen rond Kerst en Oud & Nieuw activiteiten georganiseerd, maar anders dan normaal, vanwege de maatregelen rond het corona virus.

Onderstaand worden deze activiteiten, vermeld. U/jij wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd.

tot aan kerst

Breng een bezoek aan De Herberg, een initiatief van zeven deelnemende geloofsgemeenschappen uit Sliedrecht aan de Kerkbuurt 86.

VANWEGE DE NIEUWE, AANGESCHERPTE, CORONA MAATREGELEN VAN DE OVERHEID, MOETEN NIET-ESSENTIELE WINKELS SLUITEN. DAARDOOR HEBBEN WIJ OOK ONS PROJECT DE HERBERG HELAAS MOETEN BEEINDIGEN.

zaterdag 19 december

Op zaterdag 19 december wordt er om 19.30 uur een kerstconcert – via de livestream https://www.youtube.com/c/CGKBethElSliedrecht/featured –  uitgezonden van het Kinder- en 10’erkoor Mattánja, met zang, muziek, lezing van het kerstevangelie en een spannend kerstverhaal.

Op 2e kerstdag (zaterdag 26 december) wordt het kerstfeest voor de kinderen via de livestream uitgezonden via: https://www.youtube.com/c/CGKBethElSliedrecht/featured

Zondag 20 december

In de middag van deze dag komt de verhalerverteller Kees Postumus naar de kerk van Sliedrecht om een kerstvoorstelling te geven voor alle kinderen tot 12 jaar. Graag van tevoren wel aanmelden.

 Zondag 20 december

Om 19.00 uur wordt er een Kerst Sing-in gehouden m.m.v. ds. Alexander Veerman en een gelegenheidsband. Via www.gksliedrecht.nl kan gelinkt worden naar www.kerkdienstgemist.nl

Dinsdag 22 december

Op dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 december kunnen je sterren zoeken in Sliedrecht. Een speurtocht voor alle leeftijden.

Kijk voor meer informatie op www.hervormdsliedrecht.nl

Donderdag 24 december

Doe jij mee met “Zoek de ster”?

Ieder jaar vieren we op 24 december het Kinderkerstfeest met elkaar. Omdat we dit jaar beperkt zijn in het samenkomen is er een alternatieve activiteit bedacht, nl. een kerst-speur-tocht. Doe ook mee (met je vader, moeder, opa, oma, broer, zus) en zoek op 24 december mee naar de sterren rondom de kerk (op de oude uitbreiding).

Tussen 12.00 uur en 20.00 uur is er een speurtocht naar sterren waarmee je het kerstraadsel kunt oplossen. Opgeven kan bij Daan de Zwart (dezwart.daan@gmail.com).

Tussen 19.00 uur en 20.30 uur kun je jouw oplossing doorgeven bij de Voorhof, en wie weet is er voor jou dan ook een leuke verrassing!

Om 19.30 uur is er een speciale digital kinderkerstviering m.m.v. Petra Elhalky en ds. Alexander Veerman. Kijk op www.gksliedrecht.nl in de rechter kolom en zoek verbinding via www.kerkdienstgemist.nl of YouTube.

 Donderdag 24 december

Op donderdag 24 december wordt vanaf 18.30 uur ‘Het Kerstverhaal verteld door Lucas’. Kijk op de afbeelding waar je e.e.a. kunt volgen.

 Donderdag 24 december

Op deze donderdag verzorgt de Hervormde Kerk Sliedrecht van 19.00 tot 00.00 uur een online kerstavond-vullend programma, nl. ‘Kerkklets Kerstspecial’. Een programma met een uitgebreid Kindermoment, interviews (met gemeenteleden die (lokaal) maatschappelijk betrokken zijn), gedichten, de Kerstnachtdienst vanuit de Grote Kerk, bedankvideo’s, muziek, een rondreizende camper die groeten overbrengt enz.

(598) KerkKlets Kerstspecial 24 December – YouTube

 Donderdag 24 december

Om 20.30 uur wordt er in de Grote Kerk een kerstnachtdienst gehouden m.m.v. ds. Alexander Veerman (liturg – GK) en Ad den Besten (voorganger – HG). Het thema is: ‘Dichtbij het licht’. Kijk even op de website van www.hervormdsliedrecht.nl voor nadere informatie.

Om 22.30 uur vindt er een kerstnachtdienst plaats in de Gereformeerde Kerk m.m.v. ds. Alexander Veerman (voorganger – GK), Ad den Besten (liturg – HG) en een gelegenheidsband. Ook hier is het thema ‘Dichtbij het licht’. Via www.gksliedrecht.nl kan gelinkt worden naar www.kerkdienstgemist.nl

Via Rembrandts schilderij ‘de terugkeer van de verloren zoon’ wordt gekeken naar de betekenis van de geboorte van Jezus voor ons eigen leven. In beide vieringen valt er muzikaal veel te beleven.

Zaterdag 26 december

Om 09.30 uur wordt in de BOAZ kerk (Rondo 325) het kinderkerstfeest gevierd.

 Zondag 27 december

Op zondag 27 december wordt een TOP-2000 dienst gehouden m.m.v. ds. Alexander Veerman en de Band 4Tune. Via www.gksliedrecht.nl kan gelinkt worden naar www.kerkdienstgemist.nl

  Donderdag 31 december

Op donderdag 31 december worden er in de buitenlucht, dus corona vrij – oliebollen gebakken bij de kerk aan de Stationsweg te Sliedrecht. Graag vooraf telefonisch bestellen bij Paula via 06-28059967 of per mail: b.van.waardenberg@hetnet.nl.