CRESCENDO IN KERSTSTIJL

De muziekvereniging Crescendo verzorgde, vanuit haar centrum, een digitaal optreden.